Wat zijn atomen en moleculen?

Alles om ons heen bestaat uit atomen of moleculen. Planten, dieren, mensen, de aarde, de lucht, de zon en alles wat er nog is. Maar de atomen en moleculen zijn zo klein dat je ze niet kunt bekijken met de ogen of de sterkste microscopen.

In het midden van het atoom ligt de kern. Daaromheen vormen de elektronen zoiets als een wolk. Atomen bestaan ​​bijvoorbeeld uit ijzer, koper of goud. Helium bestaat ook uitsluitend uit atomen. Het is nodig als gas voor ballonnen. In totaal zijn er minstens 118 verschillende atomen.

Moleculen hebben verschillende kernen en een wolk van elektronen om hen heen. Een eenvoudig molecuul is water. Er zijn veel verschillende moleculen. Mensen kunnen ze ook zelf veranderen, bijvoorbeeld als ze iets verbranden of medicijnen maken.

De naam “atoom” komt van het Griekse woord “atomos”, wat “het onbreekbare” of “het ondeelbare” betekent. Dit idee is bedacht door enkele Griekse filosofen. Ze keken 2500 jaar geleden naar de natuur en probeerden uit te leggen wat ze zagen. Maar een goed idee van atomen en moleculen bestaat pas sinds het jaar 1900. Tegenwoordig weten we dat atomen deelbaar zijn.

Wat zijn atomen?

Met zeer moderne speciale microscopen kun je atomen zichtbaar maken. Ze verschijnen dan als fuzzy bolletjes. Dit is echter slechts een computerillustratie. In feite bestaan ​​atomen uit een kern en een zogenaamde elektronenschil. De schaal wordt alleen gemaakt door het feit dat de elektronen zo snel door de kern snellen dat ze tegelijkertijd overal worden verondersteld. Wanneer de elektronen loskomen van het atoom en blijven bewegen, stroomt er elektrische stroom.

De atoomkern bevat twee soorten deeltjes: protonen en neutronen. De protonen zijn positief geladen. Ze houden de elektronen vast als een onzichtbare draad omdat ze negatief zijn geladen. Ze trekken magneten aan, net als de twee verschillende polen.

Atomen verschillen door de grootte van de kern. Je hebt dus min of meer protonen en neutronen. De kleinste daarvan is de waterstof. Dit is een gas en moet niet worden verward met water. De waterstof heeft de eerste plaats in het periodiek systeem der elementen. Dit is een tabel met alle soorten atomen.

Voor natuurkundigen zijn de atoomcomponenten protonen, neutronen en elektronen te onnauwkeurig. Je kent nog kleinere componenten. Maar om dat echt te begrijpen, moet je naar de middelbare school of zelfs de universiteit.

Wat zijn moleculen?

In een molecuul zijn verschillende atomen samengevoegd. Wij kennen het water het beste. Dit is een heel eenvoudige molecule. Het bestaat uit twee waterstofatomen elk, die zijn verbonden met een zuurstofatoom. De chemicus schrijft het op deze manier: H 2 O. H 2 betekent: er zijn twee van de waterstof. O staat voor zuurstof en slechts voor één atoom. Uitgesproken is het: Hah-two-Oh.

Je kunt eenvoudig zelf moleculen maken of wijzigen. Je hoeft alleen maar een stuk hout, papier of iets anders aan te steken. Dan combineren de atomen of moleculen met zuurstof. Voor het grootste deel produceert dit het gas koolstofdioxide. We kunnen gewoon ademen, dan blazen we koolstofdioxide uit, die ons lichaam zelf heeft aangemaakt.

Mensen kunnen ook specifiek moleculen produceren. Er zijn grote bedrijven die dit onderzoeken. Ze zijn op zoek naar nieuwe materialen of medicijnen. Ze veranderen moleculen of bouwen samen nieuwe.

Bestaat de wereld uitsluitend uit atomen en moleculen?

Deze vraag moet met ja en nee worden beantwoord. Ten eerste zijn er alleen de kleinere onderdelen. Maar ook elektronen, die als elektrische stroom door een lijn bewegen, zijn geen atoom of molecuul. Zelfs licht is noch het een noch het ander, maar iets heel anders.

Maar veel bestaat ook uit een mengsel. Brons is bijvoorbeeld gemaakt van koper en tin. Deze atomen liggen naast elkaar in brons. Ze zijn niet als moleculen aan elkaar gekoppeld. Brons is daarom een ​​mengsel van atomen.

De lucht is een mengsel van verschillende moleculen. Zuurstof en stikstof zijn inbegrepen. Afhankelijk daarvan zit er meer of minder koolstofdioxide in en vele andere gassen. Zelfs kleine waterdruppeltjes zijn inbegrepen.

Ook bestaan ​​alle planten of dieren uit een mengsel, meestal uit moleculen. Het geheim van de natuur is de ingenieuze rangschikking van de verschillende atomen en moleculen, en hoe ze samenwerken.