Webserver

Een webserver is een computerprogramma dat via een netwerk ontvangen verzoeken volgens het Hypertext Transfer Protocol (http) afhandelt en documenten naar de client stuurt. Een server is (in dit geval) een computerprogramma dat voor andere programma’s, de clients, een bepaalde taak afhandelt. In het geval van webservers is de client vaak een webbrowser of een downloadprogramma.
Bekende webservers zijn:
* Internet Information Services (IIS) van Microsoft
* Sun ONE van Sun Microsystems (voorheen Netscapes iPlanet / Enterprise)
* Apache van Apache Software Foundation
* lighttpd, een lichtgewicht open source webserver
* Cherokee, een nieuwe snelle open source webserver in ontwikkeling
* NCSA HTTPd, een van de eerste webservers
* WebSTAR van 4D, Inc.
* Hiawatha webserver, voor veiligheid, snelheid en eenvoud.
* AOLserver van America Online
* Google Front End / Google Web Server: gebruikt op o.a. blogger.com
* thttpd van ACME Laboratories
* HTTP Server van BugHunter
* Zeus Web Server van Zeus Technology
* Xitami (open source)
* Uniform server standalone webserver
* Stronghold van Red Hat (wordt niet langer ondersteund)
* PWS van Microsoft (onderdeel van Windows 95 en 98)
* Zope (open source applicatieserver, geschreven in Python)
* Domino van IBM Lotus
* Caudium (voorheen bekend als Roxen)
* HFS, HTTP File Server, vooral bedoeld voor bestandsdeling