weggooien van gevaarlijke stoffen

Particulieren zijn nog niet aan regels gebonden bij het weggooien van gevaarlijke stoffen.

Iedereen kan echter oude, overtollige medicijnen inleveren bij de apotheek. Maak vooral gebruik van deze mogelijkheid, spoel ze niet door de wc en zet ze evenmin bij de vuilnis. Via de riolering komen de medicijnen terecht in het grondwater, waar ze dan kunnen bijdragen aan het ontstaan van gifgronden. In andere gevallen, als het water opnieuw als drinkwater dienst doet, moeten ze er weer worden uitgefIlterd -en daar wordt het op zijn minst niet lekkerder van. Het is om nog een reden gevaarlijk om medicijnen bij de vuilnis te zetten: wie weet hoe interessant een kind zo’n verboden apothekersflesje vindt.

Om soortgelijke redenen nemen fotoen elektronicawinkels gebruikte batterijen in -deze zitten immers ook vol giftige stoffen. Particulieren weten vaak niet wat ze met giftige stoffen moeten doen -zoals met oude chemicaliën uit de donkere kamer. Vraag dan advies aan de leverancier, soms weet hij hoe de stoffen via de minst schadelijke weg uit de roulatie zijn te halen. Wees er steeds attent op het milieu zo min mogelijk schade toe te brengen.