werkstuk Alcohol

Eigenlijk is alcohol een van koolwaterstof afgeleide verbinding. Maar meestal wordt de naam alcohol gebruikt voor ethanol, de wijngeest of spiritus. Dit is de alcohol die wordt gebruikt in alcoholische dranken. Zulke dranken ontstaan door natuurlijke gisting, b. v. bier of wijn. Maar het alcoholgehalte kan ook kunstmatig verhoogd worden, zoals bij champagne, port of sherry. Nog grotere alcoholpercentages zijn er bij gedistilleerde dranken (jenever, likeur).

Het grote gevaar van alcohol is verslaving. Wanneer iemand niet meer bij machte is om op redelijke wijze, met zijn volle verstand, gebruik te maken van alcoholische dranken, en niet meer kan zonder een dagelijkse hoeveelheid alcohol, noemen wij dat alcoholisme. Dit kan leiden tot zeer ernstige orgaanbeschadigingen. Een bekend geneesmiddel tegen alcoholisme is antabus. Antabus geeft bij alcoholgebruik een hevige reactie, maar is verder onschadelijk.