werkstuk Arend

Deze roofvogelsoort behoort tot de familie van de havikachtigen. Ze worden onderverdeeld in zeeen visarenden, slangarenden, harpijen en echte arenden. De visarenden wonen langs de kusten of de oevers van rivieren en meren. De jongen hebben een bruin vederkleed; de volwassen dieren zijn donkerbruin en hebben veel wit op de kop en de staart.

Ze toeden zich met vissen en watervogels. De slangarenden voeden zich voornamelijk met slangen, maar sommige cten ook zoogdicrcn cn grondvogcls. Dc harpijen komen voor in Middenen Zuid-Amerika. Hun voedsel bestaat uit zoogdieren uit de oerwouden, zoals apen en agoeti’s. Tot de echte arenden behoort o.a. de steenarend. Arenden hebben per jaar 150 tot 200 kg vlees nodig om in leven te blijven.