werkstuk astronomie

Deze wetenschap, die ook wel ster renkunde wordt genoemd, houdt zich bezig met de bestudering van hemellichamen (zon, maan, sterren, planeten). Het is een wetenschap, die al eeuwen oud is en al werd beoefend door de Grieken.

Eeuwenlang hebben de mensen geloofd dat de aarde stilstond en de andere hemellichamen eromheen draaiden. Copemicus, die leefde van 1473 tot 1543, was de eerste die beweerde dat de aarde om de zon draaide. Andere bekende sterrenkundigen zijn Kepier, Galileï en Newton. Dankzij de moderne techniek zijn wij in staat steeds meer geheimen van het heelal te ontsluie ren. Ook de ruimtevaart heeft veel bijgedragen tot een uitbreiding van de sterrénkundige kennis.