werkstuk atmosfeer

Rond onze aarde hangt een bijna onzichtbare luchtlaag, die atmosfeer of dampkring wordt genoemd. De lucht is het dichtst rond het aardoppervlak. Hoe hoger je komt, hoe ijler de lucht wordt. De dampkring bevat een groot aantal gassen, waarvan de belangrijkste zijn: stikstof(78%) en zuur stof (21%). Zuurstof is voor alle levende wezens op aarde van groot belang.

Zonder zuurstof zou geen leven mogelijk zijn. Een ander gas is waterdamp, dat we kunnen zien in de vorm van wolken. Waterdamp kan overgaan in neerslag in de vorm van regen, hagel, sneeuw, enz. De atmosfeer houdt bovendien een gedeelte van de zonnewarmte vast, maar beschermt ons ook tegen de felle stralen van de zon. Zonder de atmosfeer zou de zon alles op aarde ver schroeien.