werkstuk atoom

Dit woord betekent “niet deelbaar”. Een atoom is het kleinste stofdeeltje, dat niet meer in tweeën kan worden gesplitst, zonder dat de delen elk iets geheel anders worden, misschien niet eens meer materie. Het is gebleken dat het atoom bestaat uit een elektrisch positief geladen kern, waaromheen zijn met grote snelheid negatief geladen elektronen wentelen als planeten in een zonnestelsel.

Voor elk element is dit aantal elektronen verschillend. Het loopt uiteen van 1 tot 92. Maar ook de kern is niet enkelvoudig. Die bestaat weer uit protonen. Soms, als de kern heel ingewikkeld is, is de samenhang daarvan minder stevig. Dan treden delen uit. Dat gebeurt bij radioactieve elementen. Geleerden zijn erin geslaagd deze radioactiviteit zelf kunstmatig op te wekken. En toen ze erin slaagden een kettingreactie op te wekken, door deze radioactieve werking van het ene atoom naar het andere te laten overspringen, was de basis gelegd voor het ontstaan van de atoomenergie.