werkstuk ballet

Dit is een dansopvoering. In het klassiek ballet wordt een verhaal uitgebeeld door dansbewe gingen, zoals bijvoorbeeld in Het Zwanenmeer van Tsjaikovski.
In het hedendaagse ballet worden vooral gevoelens uitgebeeld. Ballet is ook de benaming voor de groep die zo’n dans uitvoert.

Ze maken opvallende geluiden en staat soms stil in een imponerende houding tegenover een ander man netje. Wie de grootste indruk maakt, wint. Zeer bekende voorbeelden in onze streken zijn kemphaan tjes, die zich op bepaalde plaatsen, waar ze ieder jaar terugkeren, in groepen verzamelen. De mannetjes “vechten” en de wijfjes kijken toe. Ook korhoenders, auerhoenders, hazelhoenders en andere vogels bal tsen in de paartijd.