Werkstuk over De Kaspische Zee

De Kaspische Zee is het grootste meer ter wereld. Het wordt zee genoemd omdat het zo groot is en omdat het water veel zout bevat. Het is ongeveer een derde zo zout als zeewater. Desondanks is de Kaspische Zee een meer omdat het omgeven is door land. Vandaag is er echter een kanaal naar de Zwarte Zee , dit is een “echte” zee.

Het oppervlak van de Kaspische Zee is meer dan 370.000 vierkante kilometer.  Als je al het water in de wereld samenvat in meren, dan bevindt bijna de helft ervan zich in de Kaspische Zee.

In het verleden woonden de mensen van de Kaspi, van wie het zijn naam heeft, op de Kaspische Zee. Dat is wat de oude Grieken zeiden. Overigens heeft het meer andere namen in andere talen . De Iraniërs zeggen bijvoorbeeld Lake of Māzandarān, na een oud gebied in het zuiden van het meer.

Lange tijd was er, behalve Iran , maar één ander land met een kust aan de Kaspische Zee: de Sovjetunie . In 1991 ging ze uit elkaar. Dit werden nu Rusland, Kazachstan, Turkmenistan en Azerbeidzjan. In Azerbeidzjan, ten zuiden van het meer, is veel olie gevonden.

Het meeste water dat in het meer stroomt komt uit de Wolga. Dit is de langste rivier in Europa. In het verleden werd veel water uit de zijrivieren gehaald. Dat was een van de redenen dat het meer kleiner werd. Inmiddels is het waterniveau weer gestegen.