Werkstuk over de Woestijnen

Sommige delen van de wereld zijn hete, droge oorden, waar weinig regen valt. Dat zijn de hete woestijnen. De grootste is de Sahara in Noord-Afrika.

Sommige delen van de wereld zijn hete, droge oorden, waar weinig regen valt. Dat zijn de hete woestijnen. De grootste is de Sahara in Noord-Afrika.

Woestijnbewoners
Verschillende groepen mensen wonen in de Sahara. Twee daarvan zijn de Bedoeinen en de Toearegs. Deze mensen wonen niet op een plaats. Het zijn nomaden, welke door de woestijn reizen. Ze wonen in tenten, die van geitehuiden of kameelhaar zijn gemaakt. Om zich tegen de hete zon en de koude nachten te beschermen, dragen ze lange golvende gewaden, Een oase is een watergat in de woestijn. Nomaden trekken van de ene oase naar de andere. Andere mensen in de woestijn wonen dichtbij een oase. Ze gebruiken het water om het land te bewerken en gewassen te telen, zoals dadels.

Woestijnlandschap
Vaak waaien sterke winden door de woestijnen. Ze blazen zand op hopen, die zandduinen genoemd worden. Soms strekken de zandduinen zich over honderden kilometers over de woestijn uit, Maar de meeste woestijnen zijn enorm grote gebieden met eerder meer rotsen en stenen dan zand.

Overlevingskansen in de woestijn
Mensen, die in de woestijn wonen, kennen de gevaren en hebben geleerd hoe ze deze kunnen overleven. Reizigers, die de woestijn niet kennen, kunnen van dorst omkomen. Wilfred Thesiger was een Engelsman, die de Arabische Woestijn navorste. Zoals de nomaden gebruikte hij een kameel om zijn bagage te dragen. Op zijn reis had hij vele kilometers schroeiend zand te overwinnen en bijtende zandstormen te trotseren. Tijdens deze stormen verschool hij zich achter zijn kameel. Hij diende ook op zijn hoede te zijn voor een van de gevaarlijkste wezens in de woestijn, de dodelijke schorpioen. Tegenwoordig kunnen reizigers gemakkelijker in jeeps door de woestijn reizen.
Woestijnplanten
Om in leven te blijven, is het voor woestijnplanten moeilijk voldoende water te vinden. Sommige planten hebben lange wortels. De wortels dringen diep de grond in om water te halen. De saguaro is een stekelige cactus. Hij heeft wortels die zich net onder de grond uitspreiden. Bij het vallen van regen of dauw neinen de wortels zoveel mogelijk water op. Dit wordt dan in de dikke stam van de cactus bewaard.

Woestijndieren
Weinig planten en dieren leven in de woestijn omdat er weinig water is. Maar sommige planten en dieren zijn gewend aan het leven in de woestijn, De kameel heeft dubbele oogleden, die het waaiende zand uit zijn ogen houden. Kussentjes op de voetzolen van de kameel zorgen ervoor, dat hij niet door het zand zakt. Vet in zijn bult stelt hem in staat vele dagen zonder voedsel of water door te brengen.
Veel wilde woestijndieren komen pas ‘s nachts tevoorschijn als het koel is. Jerboa’s zijn woestijndieren, die op kleine ratten lijken. Ze wonen in koele ondergrondse holen. Op de jerboa wordt door andere woestijndieren gejaagd, zoals de katjesvOs. Maar hij kan snel wegspringen vanwege zijn lange achterpoten. Ratelslangen en hagedissen leven ook in de woestijn.