Werkstuk over Oceaan

De oceanen zijn duizenden jaren lang door de mensen bevaren. Slechts weinigen zijn echter tot de bodem afgedaald om er een kijkje te nemen. Niemand weet wie de eerste diepzeeduiker is geweest. Het zou Alexander de Grote geweest kunnen zijn. Er zijn verhalen, die vertellen dat ruim 2000 jaar geleden Alexander in een ton in de oceaan afdaalde. Hij wilde de vreemde dieren zien, die op de zeebodem leefden. In 1690 bouwde Edmund Halley een van de eerste duikerklokken. Er kon meer dan een duiker in. Tonnetjes lucht werden voor ze neergelaten. De eerste duikerpakken werden ruim honderd jaar later gemaakt. Zodoende kon lucht vanaf een schip naar de duikers worden gepompt.

De oceaanbodem
Zelfs met duikerpakken konden de duikers niet afdalen naar de diepste diepten van de pceaan. Er mbesten andere manieren gevonden worden om de oceaanbodem in kaart te brengen. De geleerden probeerden enige tijd de diepten te meten door het overboord laten zakken van lijnen. Tegenwoordig werken geleerden op speciale schepen. Ze gebruiken geluidsgolven om kaarten van de oceaanbodem te maken. De geleerden hebben gemerkt, dat er grote bergen, uitgestrekte vlakten en diepe afgronden op de oceaanbodem zijn. Ze hebben een la’nge bergketen in het midden van de Atlantische Oceaan ontdekt. Veel eilanden in de oceanen zijn de toppen van deze bergen.

Oceaan stromingen
Als je een bericht in een fles stopt en die dan in zee gooit, kan het zijn dat de fles in een ver land wordt gevonden. Hoe komt hij daar? De oceaanstromingen brengen de fles er heen. De stromingen zijn zich verplaatsende waterstromen in de oceanen. De stromingen verplaatsen zich rondom de oceanen in grote kringen. Stromen zeewater verplaatsen zich omdat de oceanen bij de evenaar door de zon meer worden verwarmd dan bij de polen. De stromingen zijn eerst warm en worden later met koud water vermengd. De winden, die over de wereld waaien, voeren ook de wateren mee. Het draaien van de aarde veroorzaakt dat de stromingen een beetje van richting veranderen.

Diepzeestromingen
Diep onder de oppervlakte verplaatsen koudwaterstromingen zich langzaam over de oceaanbodem. Geleerden proberen er nog steeds achter te komen, wat de oorzaak is van deze diepzeestromen.
Onderzoek van de stromingen
Thor Heyerdahl is een beroemd Noors geleerde. Hij bewees dat duizenden jaren geleden mensen de stromingen kunnen hebben gebruikt om de oceanen over te steken. Hij bouwde een vlot van een bepaalde houtsoort zoals ze lang geleden werden gemaakt. Het droeg de naam Kontiki. Heyerdahl en enkele bemanningsleden voeren met de Kontiki 6800 kilometer over de Stille Zuidzee. Hij vertrok vanuit Peru in Zuid-Amerika en kwam aan bij de Polyriesische eilanden. Zijn reis bewees de wereld, dat Indianen uit Zuid-Amerika zich op de eilanden konden hebben gevestigd.

Het gebruik van de stromingen
Geleerden denken, dat sommige vissen de stromingen gebruiken als zij trekken. Alen leggen hun eieren in de Atlantische Oceaan. De zojuist uit de eieren gekomen aaltjes drijven met de stromingen mee naar de Europese kusten. Hiervoor hebben ze twee jaar nodig. Dan zwemmen ze de rivieren in.