Wie was Thomas Alva Edison?

In het jaar 1889 werd in Parijs een grote Internationale Tentoonstelling gehouden. Een complete afdeling van deze tentoonstelling was gewijd aan de vele technische uitvindingen van Thomas Alva Edison. De uitvinder zelf werd uitgenodigd de tentoonstelling bij te wonen. En toen hijpersoonlijk naar Parijs kwam, werd hij met veel eerbetoon ontvangen. Tijdens een feestmaaltijd die hem door ingenieurs en geleerden werd aangeboden, hield een van de aanwezigen een toespraak ter ere van de beroemde gast. Hij begon als volgt: ‘Edison is de grote uitvinder, die wij alien kennen. Gaarne echter wil ik even stil blijven staan bij zijn grootste eigenschap: bescheidenheid. Want inderdaad, hij heeft voor de anderen ook nog lets overgelaten om uit te vinden…’

Edison is degene geweest, die in de geschiedenis van de technische vooruitgang en de moderne wetenschap het grootste aantal uitvindingen en ontdekkingen heeft gedaan en die de wereld het grootste aantal technische vindingen heeft geschonken. Zijn eerste proefnemingen deed hij reeds op 11-jarige leeftijd. Zijn laatste uitvinding deed hij op 84-jarige leeftijd.

Thomas Alva Edison werd op 11 februari 1847 in Milan, Ohio (Amerika), geboren. Zijn vader had in geen enkel beroep dat hij had uitgeoefend, succes gehad. Zijn moeder was onderwijzeres. De kleine Al was een tengere jongen met een zwakke gezondheid. Daardoor moest hij in zijn jeugd lange tijd door zijn moeder onderwezen worden. Reeds op jonge leeftijd legde hij een onverzadigbare nieuwsgierigheid aan de dag. Hij toonde een dorst naar kennis, die hem tot een plaag van zijn omgeving maakte. Vooral een plaag voor de ouderen, omdat hij oneindig veel vragen op hen afvuurde, maar ook voor de dieren, omdat hij hen altijd maar wilde bestuderen en bekijken. Het feit dat hij op een dag door zijn moeder werd verrast toen hij een nest ganzeeieren zat uit te broeden, zegt wel genoeg.

In 1854 vestigde het gezin Edison zich in Port Huron, in Michigan, even boven Detroit. Met 11 jaar bouwde de kleine Al een eenvoudig laboratorium in de kelder van zijn ouderlijk huis. Een jaar later maakte hij reeds een primitieve, maar bruikbare telegraaf. De proeven kostten zijn vader echter meer geld, dan hij eigenlijk kon uitgeven. Daarom moest zijn zoon werk gaan zoeken. Met het verdiende geld kon hij dan de benodigde middelen verkrijgen. Maar intussen had de kleine Thomas nog heel veel andere dingen te doen: heel de wereld stond voor hem open om ontdekt en bestudeerd te worden! Thomas Edison was 12 jaar toen hij krantenjongen werd bij de spoorwegen. Hij moest behalve kranten ook snoepgoed verkopen aan de reizigers, die in de trein tussen Port Huron en Detroit zaten. Hij hield echter nog voldoende vrije tijd over tijdens de treinreizen. Om geen enkel uur te verliezen vroeg hij aan de spoorwegorganisatie de ‘Grand Trunk Railway’ toestemming om een klein laboratorium in te richten in een van de wagons. Hij kon dan onderzoekingen verrichten en lezen. De maatschappij verleende hem daar toestemming voor.

In deze periode gebeurde het ongeluk, waardoor hij later doof is geworden. Hij was op een station uitgestapt om kranten te verkopen en merkte niet, dat de trein zich alweer in bewering had gezet. Hij Hep erachteraan en een spoorwegambtenaar hing half naar buiten om hem op de trein te trekken. Tom had echter zijn handen vol kranten en de man kon niets aiders doen dan hem bij zijn oren grijpen. Aanvankelijk had Tom alleen wat pijn in zijn oren, maar later merkte hij, dat zijn gehoor achteruitging. Het was het begin van zijn loofheid.

Begin 1861 brak de Amerikaanse burgeroorlog uit tussen het Noorden en het Zuiden en het publiek wachtte ongeduldig op berichten van het front. Tom vond ogenblikkelijk een manier om van dit feit gebruik te maken. Hij zou een krant drukken met het laatste lieuws, dat hij hoorde van de telegrafisten op de verschillende stations. Voor 12 dollar kocht hij in Detroit een oude drukpers, die nog goed werkte. Hij leende een rol papier en nstalleerde de drukkerij in ‘zijn’ wagon. Zo ontstond de ‘Weekly Herald’.