Wie is Vasco Da Gama?

Vasco Da Gama is Portugese zeevaarder (14691524) ontdekte de zeeweg naar Indië. Na een moeilijke tocht om Kaap de Goede Hoop landde hij op de westkust van Indië (1497-1499). Tijdens een latere tocht bereikte hij China. In 1502 had hij het opperbevel over een Portugese oorlogsvloot, die uit gezonden was om de Indische vorsten te dwingen handel te drijven met Portugal.