Wie was Gandhi?

Mahatma Gandhi werd geboren in 1869 in India. Hij wordt ook de “Grote Ziel” genoemd omdat hij veel heeft gedaan voor de onafhankelijkheid van India. Het land India werd toen geregeerd door Groot-Brittannië. In tegenstelling tot de Britse soldaten in India, vocht Gandhi zonder geweld. In veel steden zijn er bijvoorbeeld stakingen geweest: mensen zijn gestopt met werken. Hieruit bleek dat ze tegen de Britten waren.

Gandhi had veel volgers. Samen met hen rende Gandhi bijna 400 kilometer naar de zee. Ze lieten het water in hun handen opdrogen totdat alleen zout overbleef. Zo verzetten ze zich tegen de hoge zoutprijzen, die de Britten hadden bepaald. Hoewel Gandhi verschillende keren naar de gevangenis moest, bleef hij vechten voor vrede en onafhankelijkheid. Soms verhongerde hij zelfs enkele weken.

Gandhi
Gandhi

In 1947 had Mahatma Gandhi eindelijk zijn grote doel bereikt: India was bevrijd. Maar onafhankelijkheid betekende niet dat de gevechten stopten. Er zijn veel religies in India en ze begrijpen elkaar niet allemaal. Veel mensen waren tegenstanders van Mahatma Gandhi en slechts een jaar na de onafhankelijkheid werd hij vermoord. Vandaag de dag is het echter nog steeds een geweldig rolmodel voor veel mensen.