Willem Barentsz

 Tijdens de Gouden Eeuw haalden de Nederlanders hun specerij en uit Lissabon, waarna deze over heel Europa wer den, verhandeld. De Spanjaarden veroverden Portu gal en stonden de Nederlanders niet toe om nog langer specerijen uit Lissabon te halen. De Nederlan ders besloten om zelf de zeeweg naar Indië, waar deze kruiden groeiden, te zoeken. Men dacht er ook langs het noorden te kunnen komen en in 1596 werd een dergelijke tocht ondernomen onder leiding van Heemskerk en Barentsz. Zij vroren echter vast en waren genoodzaakt de winter door te brengen op het eiland Nova Zembla. Van het scheepshout bouwde men een grote hut, die het Behouden Huys werd genoemd. Door de ontzettende koude en het slechte voedsel stierven verschillende mannen. Toen het ijs na de winter begon te dooien, aanvaardden ze de terugtocht in een paar open boten. Barentsz stierf kort na het vertrek in de NoordelijkeIjszee.