yoga oefeningen 3

Als u een bepaalde oefening een tijdje heeft gedaan, zult u merken, dat het de ene dag beter gaat dan de andere dag. Een oefening die u de ene dag moeiteloos en goed doet, lijkt de volgende dag onnodig moeilijk. Laat u hierdoor niet ontmoedigen, want dat is heel gewoon.

Er zijn verscheidene verklaringen mogelijk. Misschien is uw concentratie of uw conditie niet zo goed als de dag tevoren, doordat u vermoeid bent, of te druk bezet of misschien kwellen u zorgen. Een verkeerde beweging aan het begin of tijdens een oefening, een verkeerde afleiding of zelfs een verkeerde temperatuur in de kamer kan uw concentratie of de uitvoering van een oefening bei’nvloeden. En al lijkt het in het begin moeilijk, ga door met de oefeningen. Het zal u al gauw duidelijk worden, dat juist yoga zelf u kan helpen, zich te ontspannen en zich te concentreren op de oefeningen, ondanks eventuele problemen.

Dat zit hem in het feit, dat u zich op een aantal dingen tegelijk moet concentreren, wanneer u yoga doet. Zo groeien uw bewustzijn en concentratievermogen. Op zijn beurt zal dit op positieve wijze aan uw hele leven bijdragen. We zijn allemaal geneigd, nogal automatisch te leven, zonder ons ervan bewust te zijn, waarom we doen en reageren, zoals we doen. Evenals ons meer bewust te worden van andere mensen, zouden we ook onszelf beter moeten leren kennen. We zouden moeten trachten te ontdekken, waarom of waardoor we een goed of een slecht humeur hebben. Dat zou ons misschien iets over onszelf leren, dat we anders over het hoofd zien of als onbelangrijk terzijde schuiven.

Deze bewustwording is een belangrijk bestanddeel van yoga, een systeem dat ontworpen is om zowel lichaam als geest tot volledige ontplooiing te brengen. De oefeningen die volgen, zijn wat moeilijker dan die uit de voorgaande lessen. Doe ze langzaam en forceer niets. Als u moe wordt, stop dan en neem de rusthouding als oefening. Ga alleen door, als u zich weer helemaal uitgerust voelt. Het is een programma van een half uur en aile oefeningen kunnen zowel door mannen als vrouwen worden gedaan. Doe de oefeningen gedurende een week en begin, zoals altijd, met uzelf te ontspannen.

RUSTHOUDİNG
Ga op uw rug liggen met uw voeten wat uit elkaar, uw armen naast u, de handpalmen naar boven en ontspan hoofd en nek. Sluit uw ogen. Plaats uw tong achter uw ondertanden en ontspan uw kaak. Haal langzaam adem en uitsluitend door uw neus. Probeer om zowel lichaam als geest te ontspannen.

Blijf zowel voor als na elke reeks oefenin gen twee minuten in deze houding liggen.

WARMING UP
Versnelt de bloedsomloop, verwarmt het hele lichaam. Als u ‘t koud heeft of het is koud in de kamer, dan kunt u deze oefening voor de rusthouding doen.
1. Ga op uw rugliggen. Ontspan hoofd en nek, door ze op de vloer te laten rusten.
2. Bal uw vuisten en span al uw spieren. Daarbij laat u uw tenen naar uw lichaam wijzen. Inademen als u uw spieren spant. Vijf tellen vasthouden. Uitademen en ontspannen.
Herhaal de oefening 2 keer.

DE KROKODIL – 2
Verhoogt de buigzaatnheid van de wervelkolom, geeft u een slankere taiue. De bewegingen moeten langzaam, geleidelijk en zonder onderbreking worden uitgevoerd; probeer nergens te stoppen.
1. Ga op uw rug liggen met de armen zijwaarts gestrekt. Kruis de rechter voet over de linker. Inademen.
2. Draai uw heupen en benen naar rechts maar draai uw gezicht zoveel mogelijk naar links.
3. Draai uw heupen en benen naar links maar draai uw gezicht zoveel mogelijk naar rechts. Houd uw adem in en doe dit nog een keer. Keer terug in de uitgangspositie en adem uit.
Herhaal de hele oefening met uw linker voet over de rechter gekruist.

KNIEBUIGING – 3
Verhoogt de buigzaamheid van de wervelkolom, stimuleert de werking van inwendige organen. Deze oefening moet zo langzaam mogelijk worden gedaan.
1. Ga op uw rug liggen, buig uw knieen en houd ze met beide handen stevig vast. 2-3.Rol 10 keer voor- en achterover. Probeer uw voetzolen op de vloer te krijgen, als u overeind komt.Druk uw kin tegen uw borst, zodat de wervelkolom gekromd is en de ene wervel na de andere met de grond in contact komt.

HURKEN
Verstevigt de buikspieren, strekt de achillespezen en bestrijdt zwaarlijvigheid.
1. Hurk met uw voeten plat op de grond en plaats uw handen op de wreef van uw voeten.
2. Vouw uw handen en strek uw armen naar voren.
3. Inademen. Til uw armen boven uw hoofd, alsof u een bijl vasthoudt en kijk naar boven. Breng uw handen langzaam naar de grond en adem uit, door uw hoofd voorover te buigen.
Herhaal de oefening 3 keer.

Yoga oefeningen Yoga oefeningen