yoga oefeningen 7

Het klinkt misschien vreemd, of zelfs aanmatigend, om verband te willen leggen tussen yoga en de dingen die dagelijks in uw leven gebeuren. En bijzonder vreemd, sinds u verteld is, uw yogaoefeningen los te zien van de ‘ rest van het İeven van alledag. Toch zal iedereen die yoga serieus beoefent en daar hoort u ook bij na enige tijd veranderingen opmerken, anders dan de verwachte lichamelijke verbetering ten aanzien van houding, fitheid en lenigheid. Deze veranderingen zijn bij iedereen een beetje anders en soms worden ze zelfs niet opgemerkt. Vergelijk uzelf nu eens met het ogenblik, waarop u met deze yogacursus begon. Kunt u enige veranderingen in uw denkwijze bespeuren? Dingen die u opwonden of waarover u zich zorgen maakte, lijken nu misschien minder belangrijk of gemakkelijker te regelen. Dit betekent natuurlijk niet, dat u geen relatie meer hebt met aardse zaken maar je kunt er toch de gevolgtrekking aan verbinden, dat u wat overbodige geestelijke ballast overboord heeft gekieperd.

Deze benaderingswijze is niet koud, onpersoonlijk en onverschillig. Ze kan u integendeel helpen om het leven wat objectiever te benaderen en şituaties en relaties rationeler te beoordelen. Yoga, met de erbij horende ontspanning en naar binnen gerichte concentratie, kan en moet zo’n geestestoestand, die van onschatbare waarde is, teweegbrengen. Sommige oefeningen in deze les zijn herhalingen of variaties op reeds eerder behandelde oefeningen. Dit is om verscheidene redenen noodzakelijk. in de eerste plaats kost het tijd om bepaalde houdingen werkelijk te gaan beheersen. in andere gevallen is het belangrijk, dat een bepaalde houding door een andere wordt gevolgd. in menig geval kan je een asana zoals de schouderstand alleen maar langzaam opbouwen. Er is geduld en oefening voor nodig. Yoga kun je niet in een handomdraai leren.

Net als de vorige lessen, is ook deze voor zowel mannen als vrouwen bestemd. Dertig minuten duurt de les en zoals gewoonlijk begint u met de rusthouding.

DE RUSTHOUDİNG
Ga op uw rug liggen met uw voeten wat van elkaar. Houd uw armen langs uw lichaam met de handpalmen naar boven en ontspan hoofd en nek. Sluit uw ogen. Plaats uw tong achter uw ondertanden en ontspan uw kaak. Haal uitsluitend adem door uw neus. Probeer, zowel lichaam als geest te ontspannen, Blijf zowel voor als na elke reeks oefeningen twee minuten in deze houding liggen.

DE GEBONDEN ZITHOUDING
Een ontspannende houding voor mensen die het moeilijk vinden om met hun benen gekruist te zitten. De riem helpt u, uw rug recht te houden.

Ga zitten met uw benen voor u gestrekt. Vervolgens kruist u uw benen en u drukt uw knieen tegen uw borst. Houd uw rug recht. Gebruik een zachte ceintuur of riem om uzelf te binden, of vraag of iemand u helpt. Sluit uw ogen en blijf een paar minuten in deze houding zitten; ontspan uw geest.

DE STREKOEFENING

VOOR DE RUG – 5
Strekt rugspieren en kniepezen, reduceert de taille.
1. Ga zitten en spreid uw benen zo ver mogelijk. Strek uw armen boven uw hoofd. Uitademen.
2. Draai vanuit de heupen naar links. Buig voorover naar uw linker been, houd uw rug recht en uw armen voor u gestrekt. Druk uw kin naar voren en kijk naar boven. Blijf vijf tellen zo zitten. Inademen. Houd uw armen gestrekt en ga weer rechtop zitten. Draai uw lichaam recht.
3. Uitademen en herhaal de oefening naar rechts.
4. Als u zich voldoende lenig voelt, kunt u de’volgende variatie doen. Uitademen. Buig voorover en houd uw rug recht. Pak uw enkels of tenen vast en probeer met uw kin de grond te raken. in deze houding ontspannen en vijf tellen blijven zitten. Inademen en overeind komen.