yoga oefeningen 9

Nu u op z’n minst twee maanden met yoga bezig bent, zou u zich gezonder en leniger moeten voelen. Maar heeft u ook andere veranderingen opgemerkt? Is uw kracht of concentratievermogen toegenomen? Bent u bewuster geluiden gaan horen en bent u er gevoeliger voor geworden, evenals voor geuren, kleuren en andere mensen. De cumulatie van als intenser ervaren prikkels kan een radicale verandering in uw leven betekenen en kan ertoe bijdragen, uw leven meer inhoud te geven en plezieriger te maken. Probeer vanavond eens het volgende: vlak voor het slapen gaan neemt u de dag nog eens door, en wel in omgekeerde volgorde en zo nauwkeurig mogelijk. U begint met wat u het laatste deed en sta dan stil bij dingen als televisie kijken, lezen, het eten tijdens de laatste maaltijd, bij wat u daarvoor deed enzovoort, tot u het ogenblik bereikt, waarop u wakker werd. vervolgens, en dat is belangrijk, gaat u alles nog eens na om u ervan te vergewissen, dat u niets heeft vergeten, te beginnen met de ochtend, de dag door, tot u weer bij de vrerkelijkheid bent. Het deel dat u in eerste instantie weg liet, is mogelijk dat deel, dat u onbewust wilde vermijden. Bekijk uw dag objectief en nuchter, alsof er een toneelstuk wordt opgevoerd en u toeschouwer bent. Stel uzelf de vraag: ‘Wat had ik anders moeten doen? Deed ik iets te serieus of overdreef ik bij de beoordeling van een situatie?’

Als u dit werkelijk goed kunt, heeft u beslist vorderingen gemaakt met yoga. U zult dan onplezierige ervaringen kunnen rectificeren, die anders als een kankergezwel voortwoekeren in uw onderbewustzijn, zodat u zich beroerd en neerslachtig gaat voelen. Ook deze les is weer voor mannen en voor vrouwen bestemd en ook deze les duurt weer een half uur. Ontspant u zich, luidt ook deze keer de eerste opdracht. Na deze les zou u zich aan de ademshalingsoefeningen en de zonaanbidding kunnen wijden. in beide gevallen is er sprake van een uitstekende uitbreiding van uw dagelijkse lesprogramma.

DE RUSTHOUDING
Ga op uw rug liggen met uw voeten een beetje van elkaar. Houd uw armen naast uw lichaam met de handpalmen naar boven. Ontspan hoofd en nek. Doe uw ogen dicht en adem alleen maar door uw neus. Probeer zowel lichaam als geest te ontspannen. Blijf voor en na elke reeks oefeningen ten’ minste twee minuten zo liggen.

DE BEENSTREKOEFENING
Strekt wervelkolom en kniepezen, maakt enkels en tenen leniger, corrigeert een. holle rug.
1. Ga op uw rug liggen met uw armen boven uw hoofd gestrekt. Trek uw kniee’n op, tot uw voeten plat op de grond staan en uw lenden de vloer raken.
2. Til uw voeten van de grond en strek uw benen langzaam verticaal. Draai uw enkels een aantal keren en probeer, uw tenen naar uw hoofd te laten wijzen. Houd uw benen stil en beschrijf cirkels met uw voeten, eerst de ene kant en daarna de andere kant op. Buig uw knieen en laat uw benen langzaam op de grond zakken. Als uw voetzolen weer op de grond staan, duwt u uw benen naar voren.

YOGA ADEMHALING

Een op de juiste wijze uitgevoerde en goed geoefende ademhaling is een weldaad voor uw lichaam, los van het kalmerende effect, dat ze op de geest heeft. Goed ademhalen is niet weg te denken uit de yoga en het heeft zich ontwikkeld tot een veelomvattende tak van wetenschap.

Deze eenvoudige, gemakkelijk te volgen oefeningen, de eerste uit een tweedelige serie, zullen u leren, hoe adem te halen, zodat u de lucht, die u elke dag inademt, optimaal gebruikt. Als u deze ademhalingsoefeningen naast de yogaoefeningen doet, zult u veel nieuwe en aantrekkelijke kwaliteiten en energiebronnen in uzelf ontdekken. Yogaademhaling levert in menig opzicht veel op. Uw huid zal er weer als nieuw gaan uitzien en vitaliteit uitstralen. Uw bewegingen zullen ritmischer en eleganter worden. Uw hart wordt sterker. Uw stem zal van timbre veranderen, zodat het plezieriger wordt, naar uw stem te luisteren.

Begin de oefeningen op een niveau dat u als prettig ervaart. Verleng maar heel langzaam de tijd, dat u uw adem kunt inhouden en ook het aantal keren, dat u een oefening kunt doen, mag maar langzaam toenemen. Investeer zoveel mogelijk tijd in uw ademhalingsoefeningen. Om te beginnen is tien minuten voldoende. Het is verstandig om deze oefeningen na uw dagelijkse reeks yogaoefeningen te doen. Doe in geen geval ademhalingsoefeningen op een volle maag. Na een maaltijd dient u ten minste twee uur te wachten. Tenzij het staat aangegeven, kunt u de oefening naar wens met open of met gesloten ogen uitvoeren.

PARTIELE ADEMHALING
Brengt rust en corrigeert een onrendabele ademhaling.
Ga in de donderslaghouding zitten. in elk van de navolgende houdingen moet u zes keer diep ademhalen.
1. Zet uw handen tegen uw buik zonder al te stevig te drukken. Inademen. Uitademen.
2. Plaats nu uw handen onder op uw rug en doe zes keer de buikademhaling.
3. Zet uw handen tegen uw borstkas en haal adem. Uitademen. Zie, hoe de afstand tussen uw vingertoppen zich wijzigt bij het in en uitademen.
4. Plaats uw handen op de achterkant van uw borstkas en haal zes keer diep adem.
5. Plaats uw handen vlak onder uw sleutelbeenderen en haal zes keer diep adem.
6. Plaats uw handen aan beide zijden van uw nek en voel, hoe u ademhaalt.