Zelf een houten bloembak maken

houten bloembak makenVoor twee of drie rijen bloemen moet een bloembak ongeveer 20 cm diep zijn en 20-30 cm breed. Bakken die langer zijn dan ± 1,20 m worden al snel onhanteerbaar.

Zaag uit geïmpregneerd hout vooren achterzijde, bodem en zijkanten zoals op de tekening aangegeven en pas de maten zonodig aan. Schaaf een schuine rand van ± 6 mm aan de voorzijde van de bodem plank en aan de onderzijde van de voorkant. Boor in de bodemplank twee rijen afwateringsgaten van 15 cm 0, op onderlinge afstanden van ± 10 cm. Zet de bak in elkaar met koperen schroeven (gaten voorboren).

Plaats de bakken zo, dat de bovenzijde 15-20 cm onder het raam of de balkonrand valt. Zet ze in of op met.alen dragers (in de handel) of op zelfgemaakte, houten consoles. Zet deze vast met houtdraadbouten en
pluggen; verdeel ze zodanig dat de bak aan beide einden en in het midden wordt ondersteund.

Bedek de bodem met een laag grond of met bloempotscherven alvorens de aarde aan te brengen.