Ziek tijdens vakantie

Indien u als werknemer tijdens uw vakantie ziek wordt, moet u zo snel mogelijk uw werkgever inlichten. Sommige werkgevers zijn bereid de resterende vakantiedagen op een ander tijdstip op te laten nemen, maar ze zijn hiertoe niet verplicht. De mogelijkheid van controle zal immers ook dikwijls afwezig zijn.

Heeft u vakantie gevraagd maar wordt u ziek voordat u zou gaan, dan meldt u zich gewoon ziek en gaan er geen vakantiedagen verloren. Vakantiedagen tijdens ziekte Een ander probleem vormen de vakantiedagen tijdens langdurige ziekte. De werknemer houdt zijn bestaande aanspraken op vakantiedagen en bouwt het eerste jaar van zijn ziekte ook nog nieuwe op, alsof hij gewoon aan het werk is. De algemene regel dat vakantieaanspraken na twee jaar verjaren, blijft echter in zoverre van kracht, dat tijdens de gehele ziekteduur opgebouwde vakantieaanspraken binnen twee jaar na herstel moeten zijn opgenomen. Tijdens ziekte verworven aanspraken verliest de werknemer echter als hij zelf ontslag neemt. Krijgt hij ontslag, dan moeten de vakantiedagen door de werkgever worden uitbetaald.