Zindelijkheid van honden en katten

Ieder jong huisdier is zindelijk te krijgen; het vergt alleen wat tijd en aandacht.

Honden
Een jonge hond moet zindelijk gemáákt worden. Dit bereikt u het gemakkelijkst en snelst, als alle gezinsleden zich gedurende deze africhtingsperiode intensief met het probleem bezighouden. Een pup urineert overdag om de 2 à 3 uur. Let op die tijdstippen extra op. Zodra het jonge dier langs de vloer gaat lopen snuffelen, moet hij opgepakt worden en op een oude krant of buiten in het gras gezet worden, of desgewenst op een andere plaats die zich ertoe leent. Als het jonge dier inderdaad zijn behoefte op de juiste plaats gedaan heeft, moet u hem ter plekke prijzen en belonen.

Honden zijn van nature tamelijk schoon; ze zullen, als het even mogelijk is, niet hun slaapplaats bevuilen. Daarom ook is het goed later op de avond de hond nog even uit te laten. ‘s Morgens vroeg laat u uw pup zo snel mogelijk weer uit op een vaste plaats, zodat hij na enige tijd daar direct zijn behoefte zal doen.

Naarmate uw hond ouder wordt, kunt u hem minder vaak uitlaten, maar ook een afgerichte hond mag u nooit, wat dit betreft, langer dan zo’n 10 uren aan z’n lot overlaten. Een hond produceert meestal 15 tot 30 minuten na zijn maaltijd ontlasting.

Katten
Een kat is van nature zeer schoon op zichzelf en behoeft niet echt zindelijk gemaakt te worden. Hij moet op z’n tijd naar buiten kunnen of er moet een kattebak voor hem beschikbaar zijn. Hij zal zijn urine en ontlasting begraven en wast zich na afloop.

Een katte bak moet op een wat afgeschermde, rustige plaats staan en geregeld verschoond worden. Als vulling kunt u speciale kattebakvulling kopen, u kunt ook krantesnippers gebruiken. Pas nooit stuivend materiaal toe, dat kan ademhalingsmoeilijkheden bij uw kat veroorzaken.