Zinkput

Uitzonderlijke regenval of andere vormen van wateroverlast kunnen tot gevolg hebben dat zich water verzamelt in kelder of kruipruimte. Dat water moet worden afgevoerd, bijvoorbeeld door een afvoer die rechtstreeks is aangesloten op het gemeentelijk rioleringssysteem (informeer bij de gemeente). Is dat onmogelijk dan is de zinkput een alternatief: een verzamelbassin onder de grond, dat het overtollige water geleidelijk in de bodem laat verdwijnen.

Een zinkput kan gemaakt worden van een groot olievat of met behulp van betonblokken. Graaf een zinkput minstens 6 m van het huis en zorg ervoor dat hij, zo mogelijk, onder het maaiveld ligt. Maak het gat voor de zinkput diep genoeg om er een laag aarde van 50cm op te kunnen aanbrengen.

Bij gebruik van een oliedrum moeten bodem en deksel worden verwijderd. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld een zaag of een beitel.

Maak dicht onder de bovenrand een inlaatopening waarop een draineerbuis kan worden aangesloten. Boor ook gaten in de zijwanden van het vat. Zet de oliedrum zo in het gat, dat de inlaatopening in de richting van het huis staat.

Bij toepassing van betonblokken de blokken zodanig opstapelen, dat een holle ruimte ontstaat van minstens 90 X 90 cm. Maak ook hier een inlaatopening in de richting van het huis.

Graaf een sleuf vanaf de regenpijp(en) -of uit het af te wateren gebied -en zorg dat deze een afschot heeft van 15 mIn per 30 cm. Leg er draineerbuizen in en laat die uitmonden in de inlaatopening van de zinkput.
Vul de zinkput met grind of puin, leg er geïmpregneerde planken of een betonplaat overheen. Dek de put toe met aarde.

In de loop van de jaren vult een zinkput zich met slib. Op het moment dat dit geen water meer doorlaat, moet de zinkput worden uitgegraven en opnieuw met puin of grind gevuld worden.