Zomen

Trek de broek aan en de schoenen die u erbij wilt dragen. Speld de pijpen af. De voorkant van de broek moet net op uw schoenen vallen, de achterleen mogen worden geopend door degene voor wie ze bestemd zijn. Sinds 1983 is er een grondwetsartikel dat zegt dat iedereen recht heeft op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat de overheid bij wet regels moet opstellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens, dat personen van wie gegevens zijn vastgelegd het recht hebben om te vernemen welke gegevens zijn geregistreerd en wat ermee gedaan wordt en dat zij tevens het recht hebben om die gegevens te verbeteren als ze onjuist zijn. Op grond van dit artikel moet niet alleen de overheid, maar moeten ook burgerlijke instanties vporzichtig omspringen met persoonlijke gegevens. Zo mogen bedrijven de gegevens van hun klanten niet
verhandelen en hebben alleen de banken en kredietinstellingen die gegevens aan het Bureau Kredietregistratie in Tiel verstrekken toegang tot de gegevens.